post-image

Uspješno vrednovana i upisana tri standarda zanimanja u Registar HKO

U sklopu projekta RCK Faust –strojarstvo, odobrena su tri standarda zanimanja: Specijalist za izradu prototipa – aditivne tehnologije; Specijalist za CAD/CAM programiranje CNC alatnih strojeva; te Specijalist CAD konstruktor strojnih dijelova. Kvalitetu i sadržaj standarda zanimanja potvrdilo je Povjerenstvo za vrednovanje standarda zanimanja u sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, koordinirano od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Uspješna izrada i odobrenje izrađenih standarda zanimanja rezultat su učinkovitog rada radnih skupina koje su više od pola godine izrađivale standarde zanimanja. Tijekom izrade anketirani su poslodavci koji su izrazili svoje mišljenje o vještinama i kompetencijama potrebnim na radnom mjestu za obavljanje navedena tri zanimanja. Temeljem prikupljenih mišljenja i rezultata anketa, revidirani su ključni poslovi i skupovi kompetencija kako bi standardi zanimanja  u što većoj mjeri opisivali realne potrebe tržišta rada.

Odobreni standardi zanimanja upisani su u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kojem možete pristupiti ovdje.

Ovim putem zahvaljujemo se članovima radnih skupina na njihovom predanom radu te im želimo uspješan nastavak aktivnosti koji je sada usmjeren na izradu standarda kvalifikacija i programa obrazovanja odraslih.

Aktivnosti su rađene u organizaciji STŠ Faust Vrančić, a u suradnji s Visokim učilištem Algebra prema projektnom planu.