Projekt se provodi kroz šest projektnih elemenata koji uključuju velik broj različitih aktivnosti.

1

Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti Faust

Unutar ovog elementa provode se aktivnosti uspostave suradnje s partnerima i dionicima, visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, komorama te trgovačkim društvima i obrtima. Postavlja se okvir djelatnosti RCK i uspostavlja mehanizam osiguranja kvalitete i praćenja odredišnih zanimanja.
Cilj ovih aktivnosti je dobiti relevantne informacije o trenutnim potrebama u području strojarstva

2

Razvoj i unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti

Zaposlenici prijavitelja i partnera izrađuju standarde zanimanja i standarde kvalifikacija za četiri nova programa: Kućni majstor/domar, Tehničar za energetiku, Program u području CNC tehnologija i Program u području aditivnih tehnologija. Također, angažirani su u modernizaciji postojećih strukovnih programa i modernizaciji programa za obrazovanje odraslih. Analiziraju i prilagođavaju postojeće i nove obrazovne programe učenicima s teškoćama i osobama s invaliditetom. Izrađuju se digitalni sadržaji i e-platforma za provedbu online edukacija.
Ove aktivnosti se provode s ciljem povećanja spremnosti polaznika za tržište rada, odnosno nastavak obrazovanja.

3

Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih programa za obrazovanje odraslih

Ovaj element obuhvaća aktivnosti organizacije i provode edukacije stručnih usavršavanja za nastavnike, ravnatelje, stručne suradnike i mentore zaposlene kod poslodavca. Organiziraju se studijska putovanja ustanovama za strukovno obrazovanje, poslodavcima i sličnim centrima. Uspostavlja se Karijerni centar.
Provedbom navedenih aktivnosti značajno će se unaprijediti nastavna djelatnost. Nastavni program će biti više usmjeren ishodima učenja, modernim tehnikama poučavanja te povezivanju kompetencija učenika i odraslih polaznika sa zahtjevima tržišta rada.

4

Promocija strukovnih zanimanja u (pod)sektoru strojarstvo i rada RCK Faust

U svrhu promocije strukovnih zanimanja i rada RCK Faust organiziraju se dani otvorenih vrata, specijalizirani sajmovi za povezivanje poslodavaca sa polaznicima Centra i medijska kampanja. Također, organiziraju se i provode posjeti učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola poduzećima i regionalnom centru kompetentnosti kao i odlasci predstavnika tvrtki i srednjih strukovnih škola u 7. i 8. razrede osnovnih škola.
Cilj ovih aktivnosti je promoviranje strukovnih zanimanja u području strojarstva, promoviranje mogućnosti zapošljavanja nakon stjecanja kvalifikacije te promoviranje ostalih mogućnosti Centra.

5

Promidžba i vidljivost

U ovaj element uključene su aktivnosti promocije samog projekta, izrade elemenata vidljivosti i diseminacije informacija o projektu putem različitih medijskih kanala i događanja.

6

Upravljanje projektom i administracija

Element upravljanje projektom i administracija uključuje sve aktivnosti kojima se osigurava kvalitetna, potpuna i pravovremena provedba projekta.