Regionalni centar kompetentnosti (RCK) Faust predstavlja temelj razvoju i modernizaciji kvalifikacija u redovnom strukovnom obrazovanju, obrazovanju odraslih kao i cjeloživotnom učenju. Projekt, kao prijavitelj, provodi Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića uz suradnju s partnerima. Provodi se u razdoblju od 29. prosinca 2019. do 29. prosinca 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 48.325.792,79 kuna. Bespovratna sredstva iznose 48.325.792,79 kuna.

Provedba projekta omogućit će bolje usklađivanje znanja i vještina učenika s potrebama tržišta rada radi stvaranja kompetentne buduće radne snage. Povezivanjem novih sadržaja i ishoda učenja direktno će se utjecati na jačanje i osuvremenjivanje obrazovnih programa, i posljedično na veću usmjerenost strukovnog obrazovanja spram zahtjeva tržišta rada.

Također, usavršavanje i osposobljavanje nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i učenika i odraslih polaznika strukovnog obrazovanja, kumulirat će i nadograditi kompetencije potrebne za provedbu programa obrazovanja u skladu s potrebama radnih mjesta. Djelovat će se i u smjeru jačanja suradnje prijavitelja i partnera te iniciranja novih zajedničkih projektnih ideja u smislu ispitivanja tržišta rada i daljnje prilagodbe obrazovnih programa potrebama poslodavaca.

Glavni cilj projekta

Unaprjeđenje programskih i kadrovskih uvjeta u RCK Faust u svrhu poboljšanja mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru strojarstva.

Ciljne skupine

1. Učenici koji pohađaju program redovnog strukovnog obrazovanja

2. Odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje

3. Odrasli polaznici strukovnog obrazovanja

Rezultat projekta

Uspostava i razvoj gospodarske i negospodarske (društvene) infrastrukture regionalnog centra kompetentnosti u (pod)sektoru strojarstva.