post-image

Proveden program SELECTIO HR Akademija

Edukacija SELECTIO HR AKADEMIJA je program usavršavanja iz područja upravljanja ljudskim resursima koji se sastoji od osam praktičnih modula u trajanju od 10 dana. Znanja u upravljanju ljudskim resursima odnose se na praktičan set kompetencija, informacija i alata potrebnih za osiguranje efikasnog funkcioniranja odgojno-obrazovne ustanove. Pokrivene teme uključuju regrutaciju i selekciju, upravljanje radnom uspješnošću djelatnika, razvoj zaposlenika, nagrađivanje, motivaciju, organizacijsku kulturu i internu komunikaciju, HR strategiju, funkciju internog konzultanta, etiku poslovanja i zakonsku regulativnu te osobni razvoj i upravljanje timovima. U ovom programu planirano je sudjelovanje 45 djelatnika Centra Faust – strojarstvo koji su podijeljeni u tri edukacijske grupe. Do kraja veljače 2022. godine dvije edukacijske grupe su u potpunosti završile program dok se završetak programa treće edukacijske grupe očekuje do ljeta ove godine.