post-image

Održana je zadnja radionica na temu Upravljanja promjenama

Radionica Upravljanje promjenama (Četiri sobe promjene) polaznicima unaprjeđuje razumijevanje korijena i prirode procesa promjene te se kroz nju polaznici upoznaju s raznim modelima upravljanja promjenom na osobnoj i grupnoj razini. Uz navedeno, polaznici vježbaju planiranje procesa promjene te provođenje postupka promjene. Radionica za cilj ima unaprjeđenje vještina pojedinaca, a posljedično i organizacijsku promjenu u Centru kompetencija, kako bi omogućili efikasniju komunikaciju među članovima kolektiva, ali i s učenicima i roditeljima, pružili drugačiji uvid u način funkcioniranja kolektiva te povećali zadovoljstvo i efikasnost njegovih članova. U aktivnosti je sudjelovalo 45 djelatnika raspoređenih u tri grupe, a aktivnost se provodi kao jednodnevna online radionica. Zadnja grupa polaznika je edukaciju završila 18. ožujka 2022. godine.