post-image

Izrada standarda zanimanja te standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija

U sklopu elementa „razvoj i unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti“ izrađuju se standardi cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija te standardi zanimanja. Do sada su izrađeni i predani u HKO na odobrenje sljedeći standardi zanimanja:

  • Specijalist za izradu prototipa- aditivne tehnologije
  • Specijalist CAD konstruktor strojnih dijelova
  • Specijalist za CAD CAM programiranje CNC

 

Trenutno su u izradi standardi cjelovitih kvalifikacija:

  • Specijalist za izradu prototipa – aditivne tehnologije
  • Specijalist CAD konstruktor strojnih dijelova
  • Specijalist za CAD CAM programiranje CNC
  • Kućni majstor – domar
  • Tehničar za energetiku

 

Također, u izradi su i standardi djelomičnih kvalifikacija:

  • Tehničar za nove (nekonvencionalne) materijale
  • Tehničar za strojarske instalacije u graditeljstvu

 

Na izradi standarda uz Strojarsku tehničku školu Fausta Vrančića sudjeluju i škole partneri (popis je dostupan na stranici https://rck-faust.hr/partneri/) te Tehničko veleučilište u Zagrebu. Svi standardi razvijaju se u suradnji s Algebrom.