post-image

Izrada platforme za e-učenje

Započela je izrada platforme za e-učenje, na kojoj rade zaposlenici Regionalnog centra kompetentnosti Faust-strojarstvo. Platforma je bazirana na Moodle sustavu i namijenjena je svim polaznicima škole, a prvenstveno polaznicima programa obrazovanja odraslih i programa za cjeloživotno učenje. Cilj je modernizirati ponudu strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljavanja učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje. Izrada e-platforme dio je elementa „razvoj i unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti“.