post-image

Dana otvorenih vrata FSB-a

Dan otvorenih vrata FSB-a održan je 10.11.2022. godine. Svrha ovog dana je promocija obrazovanja i karijera te povezivanje gospodarstvenika, mladih i ostalih ključnih dionika s ciljem ostvarivanja međusektorske suradnje u području obrazovanja i uspostavljanja novih poslovnih odnosa i projekata. Osim dijela sa štandovima gdje se predstavljaju gospodarstvenici, izložen je i sajam udruga te sajam karijera.

Maturanti Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića bili su na Danu otvorenih vrata FSB-a u sklopu kojeg su posjetili tri laboratorija: Laboratorij za automatiku i robotiku, Laboratorij za zavarivanje i Laboratorij za alatne strojeve. U laboratoriju za alatne strojeve učenici su upravljali 3D skenerom ATOS 5X uz nadzor i stručno vodstvo dr. sc. Mihe Klaića.